Skip links

Terms & Conditions

Disse Terms & condition vedrører services leveret af:

Network Nation ApS

CVR-nr. 43815172

 1. Følgende Terms & Condition er gældende for alle der deltager eller har planer om, at deltage til enhver form for møder afholdt af Network Nation ApS. Fra den 03.02.2023 indtil disse Terms & condition er suspenderet af en ny version. Network Nation ApS kan på et hvert tidspunkt opdatere disse Terms & condition af juridiske eller regulerende årsager, eller for at reflektere over Network Nation ApS services eller forretningsmæssige strategier.
 2. For at blive medlem, skal du godkendes af vores research team, der står for sammensætningen af gruppen.
 3. Tilmelding til et netværk eller event/kursus er bindende.Medlemskab af et netværk eller tilmelding til et event/kursus, sker som regel via Network Nation ApS hjemmeside, skriftligt via e-mail, sms eller lign. Eller på baggrund af en verbal/telefonisk/virtuel dialog herunder Zoom meetings, Teams-meetings, Google meetings eller lign.
 4. Alle salg er endelige ved aftale jf. punkt 3. og ingen refundering kan ske.
 5. Der vil blive udsendt en ordrebekræftelse/velkomstmail fra Network Nation ApS efter din tilmelding. Network Nation ApS holder sig retten til at annullere et medlemsskab ved en forkert eller ikke gennemført indbetaling af kontingent/medlemsskab.
 6. Medlemskabet er personligt, og kan ikke refunderes eller overdrages til andre personer. Virksomheden, hvori medlemmet var ansat på tidspunktet for medlemmets accept af medlemskab, hæfter dog for betaling, indtil medlemskabet opsiges.
 7. Indhold af medlemskabet består af 4 netværksmøder indenfor 12 måneder almindeligvis á fire timers varighed. Med mulighed for tilvalg af 1 netværks event på tværs af grupperne.
 8. Minimum 15 til Max 19 (Ved særlige tilfælde, og omstændigheder kan der forekomme flere) deltagende strategiske ledere, C-level, bestyrelsesmedlemmer og ejere i hver netværksgruppe.
 9. Hvert netværksmøde vil typisk indeholde et socialt måltid sammen med gruppen på selve netværksmødet.
 10. En professionel Group Director/netværksleder der arranger og deltager på alle netværksmøder.
 11. Group Director/netværksleder afholder såfremt medlemmet ønsker det en individuel snak fysisk, telefonisk, mail introduktion eller virtuel møde til gavn for det nye medlem. Byder medlemmet velkommen i netværksgruppen, og klæder medlemmet på til sit første møde.
 12. Network Nation ApS sørger for lokaler til møderne. Med mindre et netværksmøde afholdes hos netværksmedlemmerne, som aftales internt i gruppen.
 13. Network Nation ApS sørger ikke for, at afholde udgifter til parkering. Men afholdes af medlemmet.
 14. Network Nation ApS sørger for forplejning på netværksmøderne.
 15. Datoer og tidspunkter for netværksmøderne fastlægges på forhånd 12 måneder frem i tiden ved hvert opstarts møde.
 16. Medlemmets titel og navn samt firmanavn vil blive anvendt af Network Nation ApS ved medlemmets godkendelse til en netværksgruppe og ved rekruttering af nye medlemmer til medlemmets netværksgruppe.
 17. Når medlemmet har accepteret et medlemsskab, har medlemmet accepteret deltagelse i en netværksgruppe inden for de kommende 12 måneder.
 18. Eventuelle gruppeskift finder sted ved nyt netværksår. Dette kan også forekomme før ens opstart ved f.eks. Nyetableret netværksgruppe eller grupper.
 19. Ved eventuelle skift eller afmeldinger til en givende netværksgruppe. Vil Network Nation ApS i særlige tilfælde være nødsaget til at sammenlægge en eller flere grupper eller ændre i dynamikken og forholdende i en givende gruppe man er tilmeldt. Dette skal være med til at skabe bedst muligt udbytte til medlemmerne. Network Nation ApS fastholder sig retten til at skifte et eller flere medlemmer ud med hinanden. Til gavn for netværksgruppernes fokuspunkter, dynamik og sammenhold. Såfremt jf. punkt 8. At der skulle ske en overbelastning i en netværksgruppe med for mange medlemmer, som vil gå ud over netværksgruppens fokuspunkter, dynamik og sammenhold. Kan Network Nation ApS være sig nødsaget til at splitte en gruppe op. Derfor kan tidligere fremsendte deltagerliste/ deltagerlister ændre sig inden medlemmets opstart i en givende netværksgruppe.
 20. Når du tilmelder dig et netværk eller event/kursus så modtager du senest en uge efter tilmeldingen fra Network Nation ApS en faktura med 10 dages betalingsfrist (netto). Alle prise er angivet ekskl. moms.
 21. Der faktureres forud for et års deltagelse (4 møder eventuelt inkl. 1 netværks event på tværs af grupperne).
 22. Perioden, som netværksåret dækker, fremgår af fakturaen, der udstedes for medlemskabet.
 23. Efter et netværksår sker der automatisk forlængelse af medlemskabet. Medlemskabet forsættes indtil det skrifttlige opsiges med tre måneders varsel til udgangen af et netværksår. Ved netværksåret menes der det sidste planlagte netværksmøde i den gruppe man er tilknyttet. Såfremt der ikke sker skriftligt opsigelse af medlemskabet med tre måneders varsel op til det sidste planlagte netværksmøde. Fastholder Network Nation ApS sig retten til at opkræve et fuldt års medlemskab mere med forventning om, at medlemmet ønsker at deltage et år mere i vedkommendes gruppe.
 24. Opsigelse af medlemskabet kan kun ske skriftligt på, bogholderi@networknation.dk.
 25. Network Nation ApS kan uden foregående varsel opsige et medlemsskab såfremt medlemmet ikke følge op til vores værdier, og såfremt medlemmet ikke tilføre Netværksgruppen værdi ud fra en vurdering fra Network Nation ApS. Dette kan forekomme før medlemmets opstart eller under medlemsskabs perioden. Såfremt dette måtte være tilfældet vil medlemskabet blive refunderet til fulde. Med mindre medlemmet har været til et eller flere møder, så vil medlemskabet blive refunderet tilsvarende opbrugt møder. Herefter er der intet udestående mellem Network Nation ApS og det tidligere medlem.
 26. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved værneting ved Københavns Byret i henhold til dansk ret.
 27. Ved uoverensstemmelse med netværkslederen kan Network Nation ApS fortrolig kontaktes på info@networknation.dk.
 28. Netværksmedlemmet skal løbende holde Network Nation ApS orienteret omkring jobskifte, stillingsniveau, e-mail, mobilnummer samt betaler for medlemskab på bogholderi@networknation.dk.
 29. Når du tilmelder dig en service fra Network Nation ApS, fx. Netværk eller et event/kursus, så er du at betragte som en kunde.
 30. Du vil da jf. markedsføringsloven § 10, stk. 2, modtage markedsføringsmateriale vedr. produktet via elektronisk post, i det du ved tilmeldingen har afgivet din e-mailadresse. Derudover vil det være en mulighed at modtage information omkring dit medlemskab via sms på det mobilnummer du har angivet. Samt, at du endvidere er informeret om modtagelsen af markedsføringsmateriale, herunder at du har mulighed for let og gebyrfrit at frabede dig dette – både nu eller senere. Det kan du fx. gøre ved at sende os en e-mail på info@networknation.dk.
 31. Du er anderkender på ethvert tidspunkt at givet Network Nation ApS lov til, at optage, filme eller fotografere ethvert event/ netværksmøde til brug for SOME, hjemmeside og materiale til vores præsentationer.
 32. Enhver form for materiale så som præsentationer, tilbudsmail, deltagerliste, dokumenter og anden form for materiale givet af Network Nation ApS er til enhver tid ejet af Network Nation ApS. Ingen filmning, optagelse, fotografering eller replikation, broadcast eller andre former for udgivelse af materialet er tilladt. Envidere er det ikke tilladt på noget tidspunkt ar producere, modificere, videregive, sælge, opbevare eller på nogen anden måde bruge Network Nation ApS præsentationer, dokumenter og anden form for materiale der inkludere uploade nogen former for content til nogen delte systemer, SOME, database eller hjemmesider, såvel som transmittere, eller på nogen måder eller former for at gøre præsentationer, dokumenter og anden form for materiale tilgængeligt for andre at se eller bruge uden skriftligt accept fra Network Nation ApS.
 33. Tillæg til punkt 30. Så er enhver form for content som er gjort tilgængeligt af Network nation ApS online, som videregives uden Network Nation ApS skriftlige accept, fastholder vi os retten til at annullerer eller fjerne adgang til dette indhold.
 34. Behandling af persondata. Der henvises til Network nation ApS privatlivspolitik, som du finder på vores hjemmeside.
 35. Network Nation ApS er ikke ansvarlige for enhver form for tab eller skade af en anden person eller enhver persons ejendele, direkte eller indirekte resultat af enhver form for Network Nation ApS møder eller arrangementer samt aktiviteter.
 36. Hvis disse Terms & condition, ikke overholdes fastholder vi os retten til at søge kompensation for enhver form for tab resulteret i misligholdelse af disse Terms & condition. Inkluderet resultatet af reducering af virksomheden/ Network Nation ApS værdi.

Udforsk
Træk