Skip links

Privatlivspolitikker

Hos Network Nation er fortrolighed i vores DNA, fordi fortroligheden er altafgørende når et netværk skal opstå og give værdi. Respekten for fortroligheden afspejler sig også på den måde vi håndterer persondata på, uanset om du eksisterende medlem, potentiel medlem eller måske søger jobs hos os. For at være fuld transparent har vi hos Network Nation valgt at dele vores privatlivspoltikker op i fire dele, som hver især henvender sig til en specifik målgruppe.

Network Nation ApS

CVR-nr. 43815172

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger på alle som er tilmeldt Network Nation’s netværksgrupper eller andre netværksrelaterede aktiviteter.

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne afholde netværksmøder, aktiviteter eller lign.

Må vi beholde dine data?

Vi må behandle personoplysninger fordi det er en forudsætning for at kunne overholde den aftale (kontrakt) vi har indgået med dig. (Jf. artikel 6, stk. 1, litra b).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx. Navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign.

Modtagere eller kategorier af modtager

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

i visse tilfælde videregiver vi dine persondata til eksterne netværksledere samt systemer til udsendelse af medlemsinformation.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Da personoplysninger vi har om dig har du enten selv givet os i forbindelse med indmeldelse, eller vi har modtaget dem fra åbne kilder, som fx. LinkedIn.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til din netværksaktivitet.

Hvis du melder dig ud af et netværk, så sletter vi dine oplysninger efter 2 år. Undtaget er dog bogføringsoplysninger som gemmes i 5 år jf. bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser.

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger om dig med henblik på salg og markedsføring.

Må vi beholde dine data?

Vi behandler persondata om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse).

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er direkte markedsføring (jf databeskyttelsesforordningens præambel 47).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx. Navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Databehandlere som understøtter salgsprocessen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har dine oplysninger fra LinkedIn, offentlige virksomhedshjemmesider og lign. Vi kan også have modtaget dine kontaktoplysninger fra netværksmedlemmer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om du nu eller på sigt vil kunne få fagligt udbytte ud af at deltage i Network Nation’s netværk, når vi vurderer, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser.

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger for at kunne kommunikere med relevante personer, samt få indsigt i dine besøg på vores hjemmesider.

Må vi behandle dine data?

Når vi behandler dine persondata i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller almindelig e-mail korrespondance skyldes det en af følgende grunde.

Du har aktivt givet os lov til at sende nyhedsbrev (artikel 6, stk. 1, litra a).
Du er kunde hos Network Nation (artikel 6, stk. 1, litra b).
Vi er i en dialog via almindelig emailkorrespondance (artikel 6, stk. 1, litra f).
Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden så er det fordi.

Du har aktivt givet os lov (samtykke artikel 6, stk. 1, litra a)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger (også kaldet 6 oplysninger). Det er fx. Navn, e-mailadresse, IP-adresse og lign.
Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere

Vi videregiver dine persondata til udvalgte databehandlere, der fx. Sikrer udsendelse af nyhedsbreve, tracker trafik på vores hjemmeside og lign.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overføre i visse tilfælde dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Fx. I forbindelse med webtracking, overføre vi personoplysninger til 3. Land (dvs. lande udenfor EU/EØS), da vi benytter Google Analytisk, som har dele af deres data liggende i USA.

Google Analytics er imidlertid selvcertificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen. Det betyder på jævnt dansk, at EU kommissionen har vurderet, at der er et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau af personoplysninger, selvom data befinder sig udenfor EU/EØS, i dette tilfælde USA.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har dine oplysninger enten fordi du selv har givet dem til os, fx. Hvis du har skrevet dig på vores nyhedsbrevliste, materiale eller du har accepteret brug af vores cookies, hvis du har besøgt vores hjemmeside.

Opbevaring af dine personoplysninger

Cookies, der bruges til webtracking har forskellige udløbsdatoer.
E-mail i forbindelse med nyhedsbreve slettes først når du som modtager ikke længere finder dem relevant og derfor afmelder dig en nyhedsbrevliste.
E-mail som følge af almindelig korrespondance slettes efter to år.
Såfremt en e-mail indeholder følsomme oplysninger, fx. Om helbred, så slettes den straks.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du fx. I forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre i selve nyhedsbreve du får tilsendt.

I forhold til cookies, så kan du her se hvordan de deaktiveres: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrække dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser.
Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder

Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

Må vi behandle dine data?

Vi behandler dine persondata fordi det er en forudsætning for at kunne håndtere en rekrutteringsproces. Den juridiske grund finder vi i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Dit CV, ansøgning, personlighedstest og lign.
Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine oplysninger til følgende modtagere:

Databehandlere (fx. Personlighedstest).

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke oplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger vi behandler har vi modtaget fra dig samt evt. supplerende åbne kilder som fx. LinkedIn.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger, som er modtaget i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, slettes 2 måneder efter ansøgningsprocessen. Uopfordrede ansøgninger gemmes i op til 6 måneder.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesfoordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette aktuelt.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af Network Nation’s netværksydelser.

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Gyldighedsdato: 08-maj-2024
Sidst opdateret: 08-maj-2024

Hvad er cookies?

Denne cookiepolitik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem, de typer cookies vi bruger, dvs. de oplysninger vi indsamler ved hjælp af cookies og hvordan disse oplysninger anvendes, samt hvordan du administrerer cookieindstillingerne.

Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små stykker information. De gemmes på din enhed, når websiden indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få websiden til at fungere korrekt, gøre den mere sikker, tilbyde en bedre brugeroplevelse, og forstå hvordan websiden præsterer og analysere, hvad der fungerer, og hvor der er behov for forbedringer.

Hvordan bruger vi cookies?

Ligesom de fleste online tjenester bruger vores website både førsteparts- og tredjepartscookies til flere formål. Førstepartscookies er hovedsageligt nødvendige for, at websitet kan fungere korrekt, og de indsamler ikke nogen af dine personligt identificerbare data.

Tredjepartscookies, der bruges på vores website, er hovedsageligt til for at forstå, hvordan websitet præsterer, hvordan du interagerer med vores website, holde vores tjenester sikre, tilbyde reklamer, der er relevante for dig, og alt i alt tilbyde dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælpe med at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores website.

Typer af cookies

 

Administrer cookie-præferencer
Cookie Settings

Du kan ændre dine cookie-præferencer når som helst ved at klikke på ovenstående knap. Dette giver dig mulighed for at genbesøge cookie-samtykkebanneret og ændre dine præferencer eller trække dit samtykke tilbage med det samme.

Derudover tilbyder forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, som bruges af websites. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere/slette cookies. Nedenfor er der links til supportdokumenter om, hvordan du administrerer og sletter cookies fra de største webbrowsere:

Chrome

Safari

Firefox

Internet Explorer

Hvis du bruger en anden webbrowser, besøg venligst din browsers officielle supportdokumenter.

Udforsk
Træk